עשרת ימי תשובה תש"פ

הראשון לציון רבי שלמה עמאר שליט"א